BALIM KIZ DALIM OĞUL KİTAP ÖZETİ (CEYHUN ATUF KANSU)

thumbnail

Balım Kız Dalım Oğul Özeti

 Ceyhun Atuf Kansu, Balım Kız Dalım Oğul diyerek bir masal anlatır edasıyla Anadolu’daki tüm nesile hitap etmektedir. Anadolu’nun köşe taşlarını adım adım yolculuğa çıkaran yazarın ilk durağı Muş Ovasıdır. Kitabın ilk sayfalarında Türklerin Anadolu’ya gelişiyle başlar. Malazgirt zaferiyle Selçukluların Anadolu’yu nasıl yurt edindiğini anlatır. Yazarın ikinci durağı Erzurum’dur. Bu insanın çilesinden, Nene Hatundan, Kerem ve aslı hikayesine, Selçuklu çağındaki medreselere camileri Kadrajına alır. Yazarın üçüncü durağı Sivas’tır. Sivas’ın medreselerinden, camilerinden, Sivas’ı mesken tutan Türk ozanlarından bahsetmeden geçemez. Ruhsati, Sultan Andak Minhacı, Aşık Veysel Şatıroğlu, Ahmet Kutsi Tecer gibi halk ozanlarından dört lüklere ve beşliklere yer verir. Yazar dördüncü durağı Konya’dır. Selçuk Türklerinin Anadolu’nun Konya’sına niçin başkent niçin seçtiğine dair kendi fikrine yer verir. Gönül mimarı olan Mevlâna Celaleddin Rumi’ye değinmeden geçemez. Kitabın beşinci bölümünde Türkçenin Beyliği Başlığı altında 13. yüzyılda Moğol saldırılarının yanında Selçuklu ordusunun kahramanlığını anlatır. Yazar bu bölümde Moğol kılıcının her şeyi alsa da Tanrı evi olan gönülün sonsuzluğundan bahseder. Yazarın altıncı durağı Sarıköy’dür. Yazar bu bölümde Hacı Bektaşi Veli ve Yunus’un diyalogları ile okuru mest eder. Yunus hacı Bektaşi Veli’nin kapısına dayanır. Buğday ister. Bektaşi Veli buğday değil sana soluk vereyim der. Buğday isterim deyip yola çıkan Yunus yoldan geri döner. Bu seferde soluk istiyorum der.

 

KİTAP ÖZETLERİ 

 Yazarın yedinci durağı Söğüt Kışlağı’dır. Oğuz halkının ağacının söğüt olduğundan bahseder.

Yazarın sekizinci durağı Ankara Toprağı’dır. Ahilerin babası Ahi Evran’dan, Ankara’nın keçilerinden, Oğuz çobanlarından, Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten bahseder.

Yazar, konuşma havasında Ankara’nın en güzel çiçeği olan Ankara Çiğdeminden bahseder.

Yazarın dokuzuncu durağı Güneş Tekeri’dir. Yazar Anadolu’nun bozkırının buğdayının, arpasının verimini ve Anadolu’nun bağlarının üzümünün verim vermesini sağlayan güneşi anlatır.

Yazar onuncu bölümde Bozkırdaki Kağnı başlığı altında Pir Sultan Abdal’dan dörtlüğe yer verir. Yer yer Aşık Veysel’in sözlerini verir. Sakarya Meydan Savaşı’nda yılın kağnısı, bozkır kağnısı ve de köylü Gordus’un kağnısı yeniden çıkmış , Anadolu askerine mermi, tüfek, nohut ve mercimek, gazi asker yaralı yürek taşımasını anlatıyor.

 

KİTAP ÖZETLERİ 

 Yazar, on birinci bölümde mercekleri İzmir’e çeviriyor. Yazar bu bölümde 3000 yıl önceki devletlerin kuruluşuna değiniyor. Ve bizi 3000 yıl öncesinden çıkarıp bugünü gösteriyor.

 Yazar, on ikinci bölümde Ürgüp Şenliği başlığı altında Kapadokya, Avansos, Ürgüp, Ziyaret dağına değiniyor. Buradaki kiliselerden bahsediyor. Üzüm bağlarından, Erciyes Dağı’nın küllerinden doğan Kapadokya’yı seyahate çıkarıyor. Yazar, on üçüncü bölümde Tebriz’den Trabzon’a başlığı altında Aslı ile Kerem hikayesine yer veriyor. Yazar on dördüncü bölümde Bozkırda Sultan Hanı başlığı altında Aksaray üzerinden, çok eski bir kervan yolunu geçirip, Gesi bağlarını aştırıp, Malatya’nın kayısı güzeli topraklarına vardırıyor. Ceyhun Atuf Kansu, on beşinci bölümde Akşehir’de Nasrettin Hoca başlığı altında Nasrettin Hoca’nın bilge dolu fıkralarından verdiği derslere değiniyor.

 

KİTAP ÖZETLERİ 

 Yazar, on altıncı bölümde Toroslarda Karacaoğlan başlığı altında Toros dağlarının çiçekler yatağı olduğunu, ovalarının güzeller yatağı olduğunu ve Ozan Karacaoğlan’ın Büyük ev dediği, Oğuz töresi Bey çadırından bahseder.

 Yazar, on yedinci bölümde Bursa Yeşili başlığı altında Bursa’nın yeşilinden, güzelliğinden, Yeşil camisinden birçok Türk devletine başkentlik yapmasından bahseder. On sekizinci bölümde İznik Gölü başlığı altında gölün güzelliğinden bahseder.

On dokuzuncu bölümde Çamlıca Tepesi’nden İstanbul başlığı altında Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethini, İstanbul’un rapsodisini ortaya koyuyor.

 Yirminci bölüm Yeşilırmak başlığıdır. Yeşilırmak’ın yaşantısını insanın yaşantısına benzetiyor.

 Yazar, yirmi birinci bölümü Karadeniz’den adlı başlıkla Karadeniz bölümündeki şehirlere ve tarihin tozlu sayfalarına değiniyor. Yazar, yirmi ikinci bölümü Anadolu Ozanları başlığı altında Anadolu’nun ozanlar yatağı olduğunu ve Homeros’tan Ahmet Muhip Dıranas’a kadar büyük söz ustaları yetiştirmesinden bahsediyor.

 Yazar, yirmi üçüncü bölümü Şekere Dönüşen Toprak başlığı altında anlatıyor. Çok eskiden insanların şeker ihtiyaçlarını nasıl giderdiğini ve şeker pancarının öyküsüne değiniyor.

 

KİTAP ÖZETLERİ 

 Yazar, yirmi dördüncü bölümde Demiryolu başlığı altında Anadolu’nun demiryollarının vazgeçilmezliğine değinir. Balım kız ve dalım oğula trenden ve demiryolundan vazgeçmemesi için telkinde bulunur.

Ceyhun Atuf Kansu, yirmi beşinci bölümde Bir Orta Anadolu Köyü başlığı altında. Orada bir köy var uzakta, hey balım kız diyerek seslenir. Anadolu’nun köylerinden ve tarla toprak işlerinden bahseder.

 Yazar son bölümde Geyve Boğaz’ı başlığı altında Tekerlek tıkırtısıyla Geyve boğazını geçirir. Mahmut Bey’in bağımsız mücadelesinden bahsederek Anadolu gezisini sonlandırır ve son olarak şunu der “Koklayana bu yurttur, verilesi değil; insan bir sevdi mi, Anadolu anadır, kardaştır, yârdır hiç ayrılası değil!

DEĞERLENDİRME 

Ceyhun Atuf Kansu, yazdığı Balım Kız Dalım Oğul kitabıyla Anadolu’nun parodisini gözler önüne seriyor. Yediden yetmişe herkesin seviyesine uygun bulduğum bu kitap Anadolu’muzun çileli insanlarından, kutsal mücadelemizden, Anadolu’muzun zenginliğinden bahşediyor. Yazar, okuyucuya samimi söylemlerle okuyucuyu daha da kitaba çekmektedir. Geçmişimizi, tarihimizin Yâd edilmesi ve unutulmaması, geleceğimize yön verilmesi için okunmaya değer bir çalışmadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top