İLETİŞİM DONANIMLARI KİTAP ÖZETİ (DOĞAN CÜCELOĞLU)

thumbnail

1-Bilincim Donanınca Ne Olacak?

A ve B adını verdiğimiz, aynı şeyi hedefleyen iki kişi düşünelim.

A kişisi hedefiyle ilgili araştırma yapan, tecrübeli kişilerden yardım alan yani hedefi için kendisini donatan biri olsun. B kişisi ise kimseye danışmayan, “Olacağı varsa olur.” diyen yani kendisini donatmayan biri olsun. Aynı hedef için çabalayan bu iki kişiden hangisinin hedefine ulaşıp başarılı olacağı gayet açıktır.

Bilincini donatan insan, bilincini donatmayan insandan hep daha önde ve daha başarılı olacaktır.

2-İnsan, Muhteşem Bir Potansiyeldir

Farkına varılmayan potansiyelin bir önemi yoktur. Mesela bir meyve çekirdeği düşünelim. Bu meyve çekirdeği uygun ortam sağlanırsa, sahip olduğu üretme potansiyeli ile kendisi gibi sonsuz sayıda meyve çekirdeği üretebilir. Fakat aynı meyve çekirdeği uygun ortam sağlanmazsa çürüyüp gider ve sahip olduğu muhteşem üretme potansiyelinin hiçbir anlam ve önemi kalmaz.

3-İnsanoğlu Algı Dünyasında Yaşar

Bazen insanlar aynı olayı farklı şekilde algılar. Bunun nedeni olay algılanırken kullanılan zeminin farklı olmasıdır.

4-Sürekli İletişim İçindeyiz

Çoğu kişi sadece sözle iletişim kurulduğunu düşünür. Halbuki yapılan hatta yapılmayan her hareketle iletişim kurulabilir. Çünkü alıcıya gönderilen, sözlü veya sözsüz her mesaj iletişim aracıdır.

5-Ortamın Verdiği Mesajlar

Ortamı oluşturan bilinç, kişiye ortam aracılığıyla mesaj verir. Mesela ev sahibi misafirini özel misafir odasında ağırlayarak misafirine kendisini önemsediği mesajını verir.

6-İletişim, Çok Kanallı Bir Süreçtir

Her duyu organı bir iletişim kanalıdır. Mesela “Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım.” sözü tatsal kanala güzel bir örnektir.

7-İletişimin İki Düzeyi: İç Dünya ve Dış Dünya

Çoğu kişi belli bir yaştan sonra hangi ortamda nasıl davranması ve konuşması gerektiğini bilir. Daha doğrusu bunu zamanla öğrenir.

Kişi kendi istediği şekilde değil, kendinden güçlü kişilerin ondan istediği şekilde davranır ve konuşur. Böylece kişi öznel iç dünyasını gizlemiş, sosyal dış dünyasını göstermiş olur.

8-İç ve Dış Dünya Farkı Stres Oluşturur

Kişinin iç dünyasında oluşturduğu mesajla dış dünyasına yansıttığı mesaj farklı olduğunda, kişi bu farkla doğru orantılı olarak stres yaşar. Fark azsa stres az, fark çoksa stres çoktur.

9-Can, Hem Ait Hem Bağımsız Olmak İster

Kişi, hem kendinden büyük bir bütünün parçası olmak hem de birey olarak tek ve özgür olmak ister.

10-Varoluşun Beş Boyutu

Kişi, iletişim ortamında sezgisel olarak; umursanıp umursanmadığını, kabul edilip edilmediğini, yeterli, değerli ve sevilmeye layık olup olmadığını merak eder.

11-Can, Kaale Alınmak, Umursanmak İster

Kişi, iletişim kurduğu kişiler tarafından fark edilmek, önemsenmek yani umursanmak ister.

12-Can, Kabul Edilmek İster

Kişi, iletişim kurduğu kişiler tarafından yargılanmadan, olduğu gibi kabul edilmek ister.

13-Can, Değerli, Vazgeçilmez Olmak İster

Kişi, iletişim kurduğu kişiler için değerli olmak ve onlarla oluşturduğu bütünün vazgeçilmez bir parçası olmak ister.

14-Can, Yeterli Olmak İster

Kişi, iletişim kurduğu kişiler için güvenilir olmak ve bir şeyler başarabilmek için yeterli olmak ister.

15-Can, Sevilmek ve Özlenmek İster

Kişi, iletişim kurduğu kişiler tarafından önemsenmek, sevilmek ve özlenmek ister.

16-Karşımızdakini Dinleyerek Var Ederiz

Bir kişiye varoluşun beş boyutunu yaşatmanın en iyi yolu o kişiyi dinlemektir. Çünkü kişi dinlenirken, kendisini dinleyen kişi tarafından önemsenip önemsenmediğini anlayabilir.

17-Varoluş Matrisi İçinde Büyürüz

Kişinin özü önemsenirse kişi varoluşunu sağlıklı biçimde gerçekleştirebilir. Fakat kişinin sosyal yüzü önemsenirse kişi varoluşunu sağlıklı biçimde gerçekleştiremez.

18-İletişim Matrisi

Kişinin beklentisiyle, karşılaştığı durum uyuşmadığında kişi karşısındakini suçlar.

19-İki Yaşam Felsefesi: Korku Kültürü ve Değerler Kültürü

Korku kültüründe kişi, kendisini korkutan güce saygı duyar. Fakat değerler kültüründe kişi, diğer kişilerin özüne saygı duyar.

20-Sevgi Yaşamdır

Sevgi, insanın özünü önemseyen ve onurunu yücelten bir duygudur. Fakat sevginin anlamını bilmeyen kişi sahiplenme ve sevgi arasındaki farkı göremez.

21-Aile İçi İlişkilerdeki Bilinç

Korku kültürü, kişileri üstünlük yarışına sokar. Bu bilinçteki kişiler üstün ve güçlü olmak için çaba harcar. Fakat değerler kültürü, insanları iyi ve güzel olanı yapmaya yönlendirir. Bu bilinçteki kişiler birlikte en iyisi için çaba harcarlar.

22-Hangi Değerlerin Temel Alındığı Önemlidir

İlişkilerde sevgi temel alınırsa, mutlu ve başarılı bireyler yetişir. Fakat ilişkilerde korku temel alınırsa, mutsuz ve başarısız bireyler yetişir.

23-Kısa Bir Gözden Geçirme: Nelerle Donandık?

Bilinçli kişiler tarafından oluşturulan sevgi temelli ilişkiler, bireyleri başarı ve mutluluğa ulaştırır. Fakat bilinçsiz kişiler tarafından oluşturulan korku temelli ilişkiler bireyleri başarısızlık ve mutsuzluğa götürür.

Bilinçli bireyler mutlu ve sağlıklı, bilinçsiz bireylerse başarıdan uzak, mutsuz bir toplum oluşturur.

Doğan CÜCELOĞLU’nun İletişim Donanımları adlı kitabı, yazarın “İletişim ve Etkili Yaşam” seminerini yansıtıyor ve kitabın üslubundaki seminer havası, okurun dikkatini canlı tutmasını sağlıyor.

Kitapta sıkça yer verilen örnekler, anılar ve gözlemler konunun daha iyi anlaşılmasını sağlıyor. Kitabın bölümlere ve alt başlıklara ayrılmış olması da okuru olumlu yönde etkiliyor. Her bölümün başında yer verilen ve genellikle bölümle ilgili olan şiir ve özlü sözler ise kitaba ayrı bir hava katıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top